Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.9.2023 08:10

KOTEA365 Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus, 5 op, verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Oppiminen ja opetus digitaalisissa ympäristöissä (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.1.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.1.22 - 24.4.22
Ilmoittautumisaika: 27.11.21 klo 0:00 - 9.1.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 10.1.22 - 24.4.22
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 13
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 7
Organisaatiot:Oppiminen ja opetus digitaalisissa ympäristöissä (avoin yo) (AVOOPDKOK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Opintojaksolla tutkitaan verkko-opiskelun samanaikaista ja eriaikaista vuorovaikutusta opettajien, opiskelijoiden ja ryhmien kesken. Vuorovaikutusta tarkastellaan erityisesti etäisyyden, läsnäolon, luottamuksen ja kuuntelemisen näkökulmista. Lisäksi opintojakson aikana suunnitellaan oma vuorovaikutteinen verkko-opetus- tai -ohjauskokeilu.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee vuorovaikutteisen verkko-opetuksen ja -ohjauksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat. Hän tunnistaa läsnäolon, luottamuksen ja kuuntelemisen ilmiöt verkko-oppimisympäristössä. Opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää verkko-opetusta koskevaa uutta tutkimustietoa sekä osaa arvioida ja kehittää verkko-opetusta ja omaa verkko-opettajuutta vuorovaikutuksen näkökulmasta. Lisäksi hän osaa suunnitella vuorovaikutuksellista ja saavutettavaa verkko-opetusta.

Esitiedot:

Tietotekniset perustaidot

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Verkkokurssi alkaa 17.1. ja päättyy 21.3.2022. Kurssin Moodle-ympäristö aukeaa kurssin alkaessa.

Moodlessa aikataulutetusti ja tiiviisti etenevä verkkokurssi edellyttää sinulta aktiivista, säännöllistä osallistumista itsenäisiin tehtäviin ja ryhmätehtäviin. Kurssi sisältää kolme läsnäoloa vaativaa reaaliaikaista verkkotapaamista: ke 19.1., ma 7.3., ma 21.3. klo 17.30-19.30. Opintojakson aikana suunnittelet vuorovaikutteisen verkko-opetus- tai verkko-ohjauskokeilun. Verkkokurssin ei painotu tekniikkaan tai opeta välineiden käyttöä vaan keskittyy vuorovaikutuksen moniulotteiseen ilmiöön verkko-opetuksessa.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Oppimateriaalit ilmoitetaan opintojakson alussa Moodlessa. Oppimateriaalit ovat saatavissa verkosta.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

[Laajenna opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 10, maksimi 20
ilm.aika: 27.11.2021 00:00 - 9.1.2022 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURI
1 - 5, , , 3 - 12ma, ke17.1.2022 - 21.3.2022useita-Verkkokurssi alkaa.; Verkkotapaaminen.; Verkkokurssi päättyy.