Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.1.2022 13:54

JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa, 1 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 26.7.21 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.6.21 - 9.10.21
Ilmoittautumisaika: 12.6.21 klo 0:00 - 26.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 12.6.21 - 9.10.21
Laajuus: 1 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 48
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Taloustieteiden yhteiset opinnot (avoin yo) (AVOTTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojen suunnittelu ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinta.

 

Opintojakso on tarkoitettu kauppatieteellisiin opintokokonaisuuksiin ilmoittautuneille tai niiden suorittamista suunnitteleville opiskelijoille, sekä kauppatieteellistä tutkintoa tavoitteleville opiskelijoille. HOPS laaditaan heti opintojen alkaessa.

 

Opintojakso ei ole osa mitään kauppatieteellistä opintokokonaisuutta, vaan se on opintoihin orientoiva opintojakso ja se sisältyy KTK-tutkinnon yleisopintoihin. Opintojaksosta ei peritä erillistä opintomaksua. 

Sisältö:

Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa -opintojakson aikana opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman sekä perehtyy opintojen rakenteeseen ja opintoihin liittyviin ohjeisiin.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• suunnitella opintojaan tavoitteellisesti
• hahmottaa opintokokonaisuuden rakenteen ja/tai kandidaatin tutkinnon tutkintorakenteen
• hallita omaa opiskeluprosessiaan
• reflektoida omaa osaamistaan ja oppimiaan asioita

Esitiedot:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.

 

Suoritustavat:

Tervetuloa laatimaan oma opintosuunnitelma!

 

Oppimistehtävässä tutustut opintojasi koskeviin opetusohjelmiin sekä yleisiin opiskeluohjeisiin ja laadit näiden pohjalta itsenäisesti opintosuunnitelmasi Moodle-oppimisympäristöstä löytyvää valmista mallia hyödyntäen. Suunnitelmasi työstämisessä apunasi on myös perehdytysvideo. Tarkemmat ohjeet löydät Moodlesta ilmoittauduttuasi.

 

Jos opiskelet tutkintotavoitteisesti, tutustu myös valitsemaasi hakukohdetta koskeviin valintaperusteisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin. Tutkintotavoitteisen opiskelun suunnitteluun ja oikean hakukohteen valintaan saat ohjausta opintoneuvojaltamme. Opintosuunnitelman laadinnan yhteydessä tulevat samalla selvitetyiksi myös mahdolliset aiemmin suorittamiesi opintojen hyväksiluvut.

 

Opinto-ohjaajamme tarkastavat Moodleen palautettuja opintosuunnitelmia säännöllisin väliajoin ja antavat niistä tarvittaessa palautetta. Voit palauttaa opintosuunnitelmasi Moodleen koska tahansa, mutta huomioithan, että opintosuunnitelmien tarkastamisessa on joulu- ja kesätauko.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

 help.jyu.fi

 040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.