Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.3.2023 19:57

ODKA2320 Reflektoiva ja tutkiva draamaopettaja, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä, Tampereen kesäyliopisto

Draamakasvatus (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 31.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.7.23
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 9
Maksimi osallistujamäärä: 25
Sopii vielä: 16
Organisaatiot:Draamakasvatus (avoin yo) (AVOODK)
Opetuksen järjestäjät:Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy draamakasvatuksen aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • Draamaopettajan ammatillinen, pedagoginen ajattelu ja toiminta
 • Oman oppimisen reflektointi
 • Palaute ja arviointi ammatillisena vuorovaikutuksena
 • Oma asiantuntijuus ja dialogisuus opiskelijoiden oppimisen tukena
Osaamistavoitteet:

Opintojaksot ODKA2310 ja ODKA2320 suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata omaa ammatillisen identiteetin kasvuprosessia
 • osaa kuvata omaa opetusfilosofiaansa ja sen perusteita
 • hallitsee rakentavan palautteen ja arvioinnin perusteet taiteellisessa oppimisessa
 • osaa reflektoida, analysoida ja perustella omaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa draamaopettajana yhteiskunnan eri sektoreilla
Esitiedot:

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.
Lisäksi jakso ODKA2310 Draamaopettajuuden filosofia ja pedagogiikka (3 op).

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Osallistuminen reaaliaikaiseen lähiopetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa sekä ennakkotehtävät. Oppimistehtävän suorittaminen ja itsearviointi.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Anttila, E. (toim.) 2011. Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Anttila, P. 2006. Tutkiva toiminta ja Ilmaisu, Teos, Tekeminen. Hamina: Akatiimi Oy.
 • Heikkinen, H. 2002. Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Johnston, D. 2017. Theatre and phenomenology: Manual philosophy. London: Palgrave Macmillan Education.
 • Nicholson, H. 2014. Applied drama: the gift of theatre. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Naughton, C., Biesta, G. & Cole, D. R. (. R. (2017). Art, artists and pedagogy: Philosophy and the arts in education. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge.
 • Ojanen, S. 2006. Ohjauksesta oivallukseen. Helsinki: Palmenia.
 • Olkkonen, S. 2013. Äänenkäytön erityisyys pedagogiikan ja taiteellisen toiminnan haasteena. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Prendergast, M. & Saxton, J. 2017. Applied theatre: International case studies and challenges for practice Bristol: Intellect.
 • Prentki, T. & Preston, S. 2009. (eds.) The applied theatre reader. London: Routledge.
 • Purjo, T. 2014. Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta. Tampere: Tampere University Press.
 • Schonmann, S. (ed.) 2011. Key Concepts in Theatre/Drama Education. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Venäläinen, P. 2019. Nykytaide oppimisen ympäristönä: Näkemyksiä nykytaiteesta, oppimisesta ja niiden kohtaamisesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Viirret, T. L. 2020. Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.