Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.3.2023 20:25

YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen, 6 op, oppimistehtävä, Mikkelin kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.10.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.10.21 klo 0:00 - 31.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.10.21 - 31.7.22
Laajuus: 6 op
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstöjohtaminen (avoin yo) (AVOHJO), Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo) (AVOHJOSTE), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO)
Opetuksen järjestäjät:Mikkelin kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota ensin yhteyttä omaan yhteistyöoppilaitokseesi ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. Muista ilmoittautua myös oman yhteistyöoppilaitoksesi opetusryhmään.

Sisältö:
 • Työhyvinvoinnin taustatasot ja näkökulmat
 • Positiivisen psykologian näkökulma ja työn ilo
 • Stressi, työuupumus ja niiden ehkäisy
 • Työn muutoksen hallinta
 • Tietotyö ja työn hallinta
 • Työhyvinvointisuunnitelman laatimisen perusteet
 • Johtajuus ja työyhteisötaidot työhyvinvoinnin näkökulmasta

 

Opintojaksolla tarkastellaan työhyvinvoinnin johtamista YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 3 Terveyttä ja hyvinvointia ja 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua näkökulmista.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 

 • tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta
 • arvioida ja kehittää työhyvinvointia strategisena tekijänä yrityksissä
 • tunnistaa perusteet työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen
 • käyttää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan osaamisen ylläpitoon
 • arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin
 • tunnistaa johtajuuden ja työyhteisötaitojen yhteyden työhyvinvointiin
 • seurata, arvioida ja ylläpitää omaa työhyvinvointiaan.
Esitiedot:

Suositellut esitiedot

YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)

YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op)

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta. 
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin 
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.   
Suoritustavat:

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation menestystekijä. Tällä opintojaksolla työhyvinvointia tarkastellaan johtamisen näkökulmasta yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasoilla. Työn muutos haastaa hyvinvointia, mutta hyvällä johtamisella voidaan tukea työntekijöiden voimavaroja. Jaksolta saat tutkittua tietoa sekä työn imun ja työtyytyväisyyden edistämiseen että työstressin ja työuupumuksen ehkäisemiseen. Pohdit myös sitä, miten voit edistää omaa ja työyhteisösi hyvinvointia.

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella erilaisia tehtäviä. Tällä jaksolla tehtävänä on esseet, esitys ja työhyvinvointisuunnitelma.

Voit palauttaa tehtävän heti sen valmistuttua.

Viimeinen palautuspäivä on 15.4.2022 (tarvittaessa työstettävissä 31.5.2022 saakka)
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Oppimateriaali vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Teokset (lv 2020 – 21):

 • Aura O., Eskelinen J., Ahonen G. & Kuosmanen T. (2019) Johtaminen ja tuottavuus - henkilöstön johtaminen menestystekijänä. Aalto yliopisto. https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/johtaminen_ja_tuottavuus_-tutkimusraportti_aura_eskelinen_ahonen_kuosmanen.pdf, 111 sivua
 • Kelloway, E. K., Nielsen, K. & Dimoff, J. K. (2017) Leading to Occupational Health and Safety: How Leadership Behaviours Impact Organizational Safety and Well-Being. Wiley-Blackwell. Luvut 4, 5, 7, 8, 9, 11 ja 12. Saatavana myös eKirjana.
 • Manka, M. L., & Manka, M. (2016). Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro. Saatavana myös eKirjana. 240 sivua
 • Mäkikangas, A., Mauno, S. & Feldt. T. (2017) (toim.) Tykkää työstä: Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös eKirjana. 256 sivua
 • Summanen, A-M. (2019) Kuntien johtoryhmän jäsenten työuupumuskertomuksia. Kiistäen, sinnitellen, selviytyen vai puolustaen? Luku 2: Työuupumus tutkimuskohteena, s. 25-56. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7814-3

 

Lisäksi artikkelit, joiden tiedot löytyvät Moodlesta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.