Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.2.2023 15:31

KEMP1165 Biologinen kemia, 2 op, verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Kemia (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.7.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.5.22 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.3.22 klo 0:00 - 1.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.5.22 - 31.7.22
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 22
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 178
Organisaatiot:Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:
 • Biomolekyylien perusrakenteet; aminohapot – proteiinit, sokerit – hiilihydraatit, rasvahapot – kalvojen lipidit, nukleotidit – nukleiinihapot; yhteys solun rakenteisiin.
 • Pienet biomolekyylit; vitamiinit, hormonit, antibiootit.
 • Biomolekyyleihin vaikuttavat fysikaaliset ja kemialliset tekijät (termodynamiikka, biomolekyylien reaktiot, bioenergetiikka).
 • Biokatalyysin perusteet; entsyymit.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Osaa biomolekyylien perusrakenteet sekä ymmärtää biomolekyyleihin vaikuttavat fysikaaliset ja kemialliset tekijät.
 • Ymmärtää biologiseen kemiaan liittyviä tyypillisiä ilmiöitä ja reaktioita.
 • Tunnistaa kemian ja biologisten prosessien välisen yhteyden.
 • Ymmärtää entsyymikatalyysin periaatteet sekä entsyymikinetiikan perusteet.
 • Tuntee keskeisiä anabolisia ja katabolisia reaktioita.

Työelämätaidot:

 • Aikataulutus, ajanhallinta.
 • Tieteellisen ajattelun perusteita.
 • Tiedon etsiminen, asiantuntijatekstien laatiminen.
Esitiedot:

Ei esitietoja

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

KEMP1165 Biologinen kemia on verkkokurssi, jonka tehtäviä voi suorittaa omaan tahtiin suoritusoikeusajan puitteissa. Kurssin päättymispäivään 31.7.2022 mennessä palautetut tehtävät arvioidaan, ja näistä saadun yhteispistemäärän perusteella annetaan kurssista arvosana.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=17138

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

Biologinen kemia

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.