Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.6

Log in!
Feb/21/2024 04:41

Yhteiskuntatiede, perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
Organisation: Social Science (DSSP)
Year: 2008-2011
Location: Aktiiviset
Further information: Tutkintovaatimukset opintojaksokuvauksineen www-sivulla

Valtio-oppia tai kansantaloustiedettä pää- tai sivuaineenaan lukevat eivät voi suorittaa yhteiskuntatieteen opintokokonaisuuksia
Contents: Jyväskylän yliopistossa oppiaineena olevaa yhteiskuntatiedettä voisi luonnehtia johdannoksi nyky-yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintaan. Välineinä ovat aluksi politiikan tutkimuksen ja taloustieteen käsitteet ja analyysimallit. Aineopinnoissa näitä täydennetään muiden yhteiskuntatieteiden opinnoilla, niin että opinnot tarjoavat yleisnäkemyksen politiikan, talouden ja yhteiskunnan toimintaan ja yhteiskuntatieteellisiin näkökulmiin. [...]
[F]Tavoitteet:
Minimum amount
of ECTS credits:
25
Level: Basic studies
Type: [F]Sivuaineopiskelijoille

[Hide course units]
[End]

Study module elements

! = this element has been marked obligatory

[Beginning]

[Return to previous page]