Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.6

Log in!
Apr/20/2024 07:14

Intermediate Studies in Psychology (Pääaineopiskelijoille)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
Organisation: Department of Psychology
Year: 2017-2020
Location: Aktiiviset
Further information:
Contents: Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa perusteellisemmat tiedot psykologian keskeisistä osa-alueista erityisesti ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien näkökulmasta. Opiskelijalla on täydentävää tietoa yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta ja kehityksen konteksteista, käyttäytymiseen vaikuttavista biologisista järjestelmistä ja toiminnan häiriöiden vaikutuksesta käyttäytymiseen, persoonallisuuden käsitteiden välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista, psyykkisiin häiriöihin liittyvistä keskeisistä oireista ja häiriöiden hoidosta, työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksistä sekä muista psykologisista erityiskysymyksistä. Osa opintojaksoista voidaan järjestää myös englanniksi. Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät Psykologian laitoksen verkkosivuilta: https://www.jyu.fi/psychology/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit
[F]Tavoitteet:
Minimum amount
of ECTS credits:
55
Code: PSYAIN
Level: Subject studies
Type: For major subject students

[ Show course units ]
[End]

Study module elements

! = this element has been marked obligatory

[Beginning]

[Return to previous page]