Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.2.2024 05:34

Kieli- ja viestintäopinnot/ KTM (YTJ)

Organisaatio: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Vuosi: 2005-2008
Tila: Suunnitteilla
Lisätietoja: Kaikkien maisteriohjelman opiskelijoiden tulee suorittaa 10 op englannin kielen opintoja (3 pakollista kurssia). XENT001 tulisi suorittaa heti ensimmäisenä syksynä. XENT005 on integroitu CEMS260-kurssin kanssa. Lisäksi kansainväliset tutkinto-opiskelijat suorittavat Suomi 1 -kurssin. Englantia äidinkielenään puhuvat kansainväliset tutkinto-opiskelijat suorittavat 10 op muita kieliopintoja, mukaan lukien Suomi 1 -kurssin. Mikäli suomalaisen opiskelijan aiemmassa tutkinnossa ei ole suoritettuna äidinkielen puheviestintää ja kirjoitusviestintää sekä toisen kotimaisen kielen (ruotsin) kirjallista ja suullista taitoa (esimerkiksi ulkomailla suoritetut tutkinnot), ne tulee tehdä täydentävinä opintoina. Taloustieteiden tiedekunnassa suoritetun kandidaatintutkinnon ja maisterintutkinnon kieliopintojen yhteismäärän tulee olla vähintään 25 op (15 + 10).
Kielikeskuksen tarjoamiin opintoihin voi tutustua Kielikompassissa. Kieliopintojasi voit suunnitella KOPS-suunnittelutyökalulla.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
10
Taso:
Tyyppi:

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]