Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2024 05:21

Musiikkitieteen täydentävät opinnot

Organisaatio: Musiikkitiede
Vuosi: 2007-2009
Tila: Suunnitteilla
Lisätietoja: Musiikkitieteen täydentäviksi opinnoiksi valitaan vähintään 10 op perus- ja aineopinnoissa olevia perehdyttäviä opintojaksoja. Näillä opintojaksoilla opetetaan sellaisia taitoja, jotka olennaisesti tukevat musiikin tutkimusta (opinnäytetyö) sekä musiikkitieteen alan tuntemusta. Nämä taidot kattavat tieteellisen viestinnän (mm. lähdeviitetekniikka, lähteiden käyttö, argumentointi ja tieteellisten teorioiden rooli tutkimuksessa), tiedonhankinnan (tieteelliset tietokannat, kirjastot, hakutekniikat jne.) ja määrälliset sekä tieteenalan omat tutkimusmenetelmät kuten esim. musiikkianalyysi). Perehdyttävien opintojen valinnassa yritetään huomioida opiskelijan aiemmat opinnot sekä tutkimuksellinen kiinnostus.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
10
Koodi: MUSTOP
Taso: Perus- ja aineopinnot
Tyyppi:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]