Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.5.2024 03:04

Opettajan pedagogiset aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Edeltävinä opintoina kasvatustieteen perusopinnot.
Sisältö:
Tavoitteet: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija - osaa arvioida omaa pedagogista osaamistaan ja ymmärrystään ja asettaa itselleen henkilökohtaisia oppimistavoitteita - tunnistaa oppimiseen ja motivaatioon vaikuttavia oppijan ja oppimisympäristön keskeisiä piirteitä, riskejä ja tukemisen keinoja sekä yhteiskunnallisia opetuksen ja kasvatuksen rakenteellisia ehtoja - omaa valmiudet yksilön ja ryhmän kohtaamiseen, ryhmäprosessien arviointiin sekä kollegiaaliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön - osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisprosesseja ja opetuskokonaisuuksia - osaa tehdä pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen ja raportoida sen
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: OPEAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]