Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.5.2024 15:52

Kemian maisteriohjelma, rakenne- ja synteeesikemian opintosuunta

Organisaatio: Kemian laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Kemian maisteriohjelmasta valmistuu kemistejä monipuolisesti eri kemian alan ammatteihin, esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen julkiselle ja yksityiselle sektorille, erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä kemian alan myynti- ja markkinointitehtäviin. Opintosuunta antaa edellytykset jatkaa opintoja alan tohtoriopinnoissa. Filosofian maisterin tutkintoon vaaditaan edeltävinä opintoina luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto tai tutkintoa vastaavat opinnot. Synteesi- ja rakennekemian opinnoissa painotetaan laajaa aihealueen hallintaa ja asiantuntemusta sekä kehittymistä tutkijana ja asiantuntijana. Opinnoissa sovelletaan alan uusimpia tutkimusmenetelmiä ja -tietoa ja perehdytään monipuolisesti laboratoriotyöskentelyyn ja/tai laskennallisen kemian menetelmiin. Monipuoliset työelämätaidot ovat tärkeä osa opintoja. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö tehdään rakenne- ja synteesikemian tutkimusryhmissä ja sen aihepiiri liittyy ryhmissä kulloinkin tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen. Työ voidaan toteuttaa myös yhteistyössä muiden akateemisten toimijoiden sekä teollisuuden tai asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]