Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.12.2023 12:16

Latinan kielen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Latinan kieli (KLS)
Vuosi: 2007-2009
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Latinan kielen syventävät opinnot sijoittuvat maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehtoihin B. Kielenkäyttö ja diskurssi tai C. Kieli ja kulttuuri. Niille opiskelijoille, jotka haluavat suuntautumisvaihtoehdon A. Kielen oppiminen ja opettaminen, luodaan oma ohjelma.
Syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 80 op, josta pro gradu -tutkielman osuus on 40 op.
Sivuaineopiskelija suorittaa 60 op:n laajuiset syventävät opinnot.
Kun opiskelija suorittaa latinan kielen syventävät opinnot sivuaineenaan hän kirjoittaa sivuaineen tutkielman. Sivuaineen tutkielma on laajuudeltaan 20 op.

Syventävät opinnot koostuvat seuraavista opinnoista:
1. Oppiainekohtaiset pakolliset opinnot, 10 op.
2. Teoriat ja mentelmät, vähintään 5 op.
3. Suuntautumisvaihtoehdon B tai C (tai A) mukaiset opinnot, vähintään 15 op
4. Tutkimus (pro gradu-seminaari ja pro gradu-tutkielma) 50 op.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: LATSYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]