Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 10:31

Musiikin perusopinnot musiikkitieteen sivuaineopiskelijoille

Organisaatio: Musiikkitiede
Vuosi: 2007-2009
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Musiikkitiede sopii sivuaineeksi taide- ja kulttuuriaineiden opiskelijoille, mutta myös humanistisen tiedekunnan muiden oppiaineiden ja muiden tiedekuntien opiskelijoille. Opinnoissa menestyminen edellyttää sivuaineopiskelijalta lukion musiikin oppimäärää vastaavia pohjatietoja musiikista. Musiikkitieteen perusopinnot ovat vapaat kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, mutta aineopinto-oikeuden voi saada suoritettuaan perusopinnot hyvin tiedoin. Sivuaineopiskelija voi tehdä musiikin perusopintokokonaisuuden pääaineopiskelijoiden opintosuunnitelman mukaisesti tai korvata opintojakson MUPP022 Musiikkianalyysi (7 op) esim. aineopintojen opintojaksolla MUPA030 Musiikkikulttuurit II tai henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: MUPPER
Tutkinnon taso:
Tutkintonimike:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]