Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
12.4.2024 13:28

Ruotsin kielen aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Ruotsin kieli (KLS)
Vuosi: 2008-2009
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Opintokokonaisuus on 50 op:n laajuinen pääaineopiskelijoilla ja 35 op:n sivuaineopiskelijoilla. Pääaineopiskelija valitsee aineopintovaiheessa yhden suuntautumisvaihtoehdon seuraavista: kielen oppiminen ja opettaminen, kielenkäyttö ja diskurssi, kieli ja kulttuuri ja suorittaa sen johdantokurssin. Johdantokurssi, proseminaari ja siellä tehtävä kandidaatintutkielma kuuluvat vain pääaineopiskelijoiden opetussuunnitelmaan. Lukuvuonna 2008-2009 kieli ja kulttuuri -suuntautumisvaihtoehdon johdantokurssi järjestetään laitoksen yhteisenä kurssina: Johdatus eurooppalaisen kulttuurin tutkimukseen.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
50
Koodi: RUOAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]