Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 14:32

Sosiaalityö, aineopinnot (cum laude approbatur) (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Sosiaalityö (YFI)
Vuosi: 2008-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Pääaineopiskelijoilla sosiaalityön aineopintojen minimilaajuus on 60 opintopistettä (sisältäen 10 op kandidaatintutkielman ja siihen liittyvän seminaarin). Pääaineopiskelijat suorittavat kaikki aineopintoihin sisältyvät opintojaksot lukuun ottamatta kohtaa Näkökulmia sosiaalisiin ongelmiin II, kirjallisuus, 3 op (STOA095). Pääaineopiskelijan on suoritettava maturiteetti kandidaatintyön perusteella. Toiseen tutkintoon suoritettu maturiteetti ei vapauta maturiteettikokeesta.
Sisältö: Sosiaalityön aineopinnot koostuvat viidestä ydinalueesta:
I Sosiaaliset ongelmat
II Sosiaalityön oikeudelliset perusteet
III Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt
IV Sosiaalitieteiden metodit I
V Tutkielmaseminaarit ja kandidaatin tutkielma
Tavoitteet: Aineopintojen tavoitteena on paneutua sosiaalisiin ongelmiin, sosiaalityön oikeudellisiin perusteisiin, asiantuntijuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin sekä sosiaalitieteiden metodeihin. Ammatillisesti suuntautuneisiin opintoihin sisältyy käytännön opetuksen jakso, jonka tarkoituksena on asiakastyötä harjoittelemalla antaa valmiuksia toimia sosiaalityön asiantuntijatehtävissä. Tutkimuksellisten taitojen hankkimiseen keskitytään puolestaan metodikursseilla ja laatimalla kandidaatin tutkielma.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
60
Koodi: STOAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]