Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.5.2024 03:21

Sosiaalityö, aineopinnot (cum laude approbatur) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Sosiaalityö (YFI)
Vuosi: 2008-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Sivuaineopiskelijoilla sosiaalityön aineopintojen laajuus on suppeampi kuin pääaineopiskelijoilla, vähintään 35 op. Sivuaineopiskelijat eivät suorita Sosiaalityön oikeudellisten perusteiden harjoituksia (STOA141), Käytännöt II -opintojaksoa (STOA160), Kvalitatiivisten ja Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoituksia (STOA230 – STOA240) Tutkielmaseminaareja I ja II (STOA611 – STOA612), Kandidaatin tutkielmaa (STOA700), eivätkä Maturiteettia (STOA710). Sivuaineopiskelijat korvaavat Sosiaalityön etiikka luentoseminaarin ja vuorovaikutustaitojen harjoitukset kirjatenteillä. Sivuaineopiskelijat suorittavat lisäksi kohdan Näkökulmia sosiaalisiin ongelmiin II, kirjallisuus (STOA095). Jos sivuaineopiskelija myöhemmin saa sosiaalityön syventävien opintojen opinto-oikeuden tai vaihtaa sosiaalityön pääaineeksi, hänen tulee täydentää sosiaalityön aineopinnot pääaineopintoja vastaavan laajuisiksi.
Sisältö: Sosiaalityön aineopinnot sivuaineopiskelijalle koostuvat neljästä ydinalueesta:
I Sosiaaliset ongelmat
II Sosiaalityön oikeudelliset perusteet
III Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt
IV Sosiaalitieteiden metodit I
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]