Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.12.2023 21:40

Saksan perusopinnot sivuaineopiskelijoille (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Saksan kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2008-2009
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Ne, sivuaineopiskelijat, joilla on kieli pääaineena, eivät suorita Näkökulmia kieleen kuuluvia opintojaksoja KLSP001, KLSP003 eikä SAXP007. Nämä jaksot luetaan heille suoritetuiksi pääaineen suoritusten perusteella. Jos sivuaineopiskelijan pääaine on jokin muu kuin kieli (esim. historia, taloustieteet), hän suorittaa Näkökulmia kieleen kokonaisuudessaan eli kaikki kolme opintojaksoa KLSP001, KLSP003, SAXP007.
Sisältö:
Tavoitteet: Perusopintojen tavoitteena on kehittää saksan yleiskielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hankkia perustiedot saksan kielen rakenteesta, kielentutkimuksen eri näkökulmista sekä saksankielisten maiden kulttuurista, yhteiskunnasta ja lähihistoriasta.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: SAXPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]