Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.5.2024 03:21

Filosofian maisteri, Mobiilijärjestelmät (MOB)

Organisaatio: Tietotekniikan laitos
Vuosi: 2008-2009
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Maisterintutkinnon alle vaaditaan suoritettu kandidaattitasoinen tutkinto, jossa tietojenkäsittelyn perus- ja aineopinnot ovat pää- tai sivuaineena. Tietojenkäsittelyopintojen tulee sisältää ainakin seuraavat asiasisällöt:
* olio-ohjelmointi
* algoritmit ja tietorakenteet
* tietoverkot
* käyttöjärjestelmien perusteet
* järjestelmäkehitys
* tietokannat ja tiedonhallinta

Tutkinnon sivuainevaatimukset:
matematiikan perusopintoja (esim. JY:n hyväksymä Matematiikan perusopintokokonaisuus, 25 op) sisältäen ainakin seuraavat osa-alueet:
* todistustekniikat
* diskreetti matematiikka
* jonot ja sarjat
* raja-arvot
* funktiot ja jatkuvuus
* todennäköisyyslaskenta
* lineaarialgebra ja geometria
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]