Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2024 05:49

Yhteiskuntatiede, perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Yhteiskuntatiede (YFI)
Vuosi: 2008-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Tutkintovaatimukset opintojaksokuvauksineen www-sivulla

Valtio-oppia tai kansantaloustiedettä pää- tai sivuaineenaan lukevat eivät voi suorittaa yhteiskuntatieteen opintokokonaisuuksia
Sisältö: Jyväskylän yliopistossa oppiaineena olevaa yhteiskuntatiedettä voisi luonnehtia johdannoksi nyky-yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintaan. Välineinä ovat aluksi politiikan tutkimuksen ja taloustieteen käsitteet ja analyysimallit. Aineopinnoissa näitä täydennetään muiden yhteiskuntatieteiden opinnoilla, niin että opinnot tarjoavat yleisnäkemyksen politiikan, talouden ja yhteiskunnan toimintaan ja yhteiskuntatieteellisiin näkökulmiin. [...]
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]