Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.12.2023 05:11

Sosiaaligerontologia, perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Sosiaaligerontologia (YFI)
Vuosi: 2008-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Sosiaaligerontologian perusopintokokonaisuus on avoin kaikille opiskelijoille ja sen voi ottaa sivuaineena osaksi kandidaatin- tai maisterin tutkintoa. Tutkintovaatimukset opintojaksokuvauksineen www-sivuilla
Sisältö: Sosiaaligerontologian perusopintokokonaisuus antaa mahdollisuuden keskittyä sosiaaligerontologian ja sosiologisen ikätutkimuksen perusteisiin. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan useasta näkökulmasta elämänkulkua, ikä- ja elämänvaiheita, erityisesti vanhenemista ja vanhuutta, sekä ikääntyvää yhteiskuntaa. Eri opintojaksoissa käsitellään muun muassa kysymyksiä, mitä ikä on, millaisia merkityksiä iällä ja ikääntymisellä on yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasolla sekä miten ikää käytetään perusteena erilaisille toiminnoille yhteiskunnassa. Erityisesti tarkastelukohteena ovat suomalainen ikääntyvä yhteiskunta ja sen kehityssuunnat.
Jakso SOGA400 voidaan korvata jaksoilla SOGA401-SOGA402, mikäli luento järjestetään.
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]