Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 08:01

Antiikin kulttuurin perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Antiikin kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Antiikin kulttuurin perusopinnot on avoin opintokokonaisuus kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.
Opiskelutapa: Tutustuminen pääpiirteissään antiikin kulttuurin eri osa-alueisiin.Suorittaminen ei edellytä klassisten kielten taitoa, mutta valinnaisiin opintojaksoihin voi sisällyttää myös latinan ja/tai kreikan kielen opintoja. Valinnaisia opintoja voidaan suunnata tukemaan ja täydentämään opiskelijan pääaineopintoja (sovitaan kuulustelijan kanssa). Kirjatentit ja luentosarjat kertauskuulusteluineen.
HUOM ! Jos tutkinnon muihin aineisiin sisältyy antiikin kulttuurin opintoja, opiskelijan tulee erikseen sopia niitä vastaavien kohtien suorittamisesta kuulustelijan kanssa. Antiikin kulttuurin perusopintoja suorittavien opinnoista sovitaan tapauskohtaisesti kuulustelijan kanssa.
Sisältö:
Tavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan antiikin kulttuurin eri aloista ja niiden vaikutuksesta eurooppalaiseen kulttuuriperinteeseen.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: ANTPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]