Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 07:47

Italian kielen perusopinnot, linja B. Italian kieli ja kulttuuri (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Italian kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Italian kielen ja kulttuurin linja on avoin kaikille yliopiston varsinaisille opiskelijoille.
Italian kielen ja kulttuurin linja on kulttuuriin painottuva opintokokonaisuus, joka antaa monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Se on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja suunnattu kaikille niille, jotka tarvitsevat tietämystä Italian oloista opinnnoissaan tai ammatissaan. Linjalla B voi suorittaa vain perusopinnot.

Linja B muodostuu kolmesta osasta: 1) kieliopinnot, 2) kulttuuri ja yhteiskunta, 3) erikoiskurssit. Opintojen koordinaattorina toimii oppiaine romaaninen filologia. Opintojen kulku: opiskelija suorittaa kieliopintoja vähintään 12 op, kulttuuri- ja yhteiskuntaopintoja vähintään 6 op ja erikoiskursseja siten, että vaadittavat 30 op tulevat täyteen.
Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot
• Opiskelija osaa italian kielen perussanaston ja peruskieliopin.
• Opiskelija kykenee viestimään käytännön viestintätilanteissa suullisesti ja kirjallisesti ja ymmärtää puhuttua kieltä.

Sisältöosaaminen
• Opiskelijalla on monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, maantieteestä, kulttuurista ja kielestä.
• Opiskelija tuntee jonkun erityisalueen seuraavilta aloilta: kirjallisuus, taide, etnologia, musiikki, filosofia, yhteiskunta, talous uskonto jne.)
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: ITAPEB
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]