Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 14:51

Italian kielen perusopinnot, linja A. Italian kieli (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Italian kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Linja A. Italian kieli: opiskelija hakee italian kielen linjan A opinto-oikeutta ja osallistuu sivuaineen valintakokeeseen. Kaikille hakijoille pakollinen sivuaineen valintakoe järjestetään kesäkuussa ja syyskuussa.
Linjan A opinnot ovat kielitieteellisesti painotettuja ja niihin kuuluu oleellisena osana kulttuuriopintoja.
Italian kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin. Perusopinnoissa (30 op) annetaan näiltä aloilta perustiedot.
Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot
• Opiskelija kykenee viestimään italian kielellä suhteellisen hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa arkielämän käytännön viestintätilanteissa ja kääntämään helppoja tekstejä.

Sisältöosaaminen
• Opiskelija osaa perustiedot seuraavilta aloilta: Italian kirjallisuus, historia, yhteiskunta, maantiede ja kulttuuri.
• Opiskelija tuntee myös italialaista kielentutkimusta ja yleisen kielitieteen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet ja niiden pääsuuntaukset.
• Opiskelija kykenee ymmärtämään 1900-luvun kirjallisuuden ja kielitieteellisen tutkimuksen kieltä.


• Perusopinnoista on saatava painotetuksi keskiarvoksi vähintään H, jotta opiskelija voi suorittaa aineopinnot.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: ITAPEA
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]