Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 08:36

Italian kielen aineopinnot, linja A. Italian kieli (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Italian kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Linja A. Italian kieli: Opiskelija hakee italian kielen linjan A opinto-oikeutta ja osallistuu sivuaineen valintakokeeseen. Kaikille hakijoille pakollinen sivuaineen valintakoe järjestetään kesäkuussa ja syyskuussa.
Linja A opinnot ovat kielitieteellisesti painotettuja ja niihin kuuluu oleellisena osana kulttuuriopintoja. Italian kielen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kandidaatin tutkinto italia pääaineena suorittamalla linjan A opinnot.
Italian kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin. Perusopinnoissa (30 op) annetaan näiltä aloilta perustiedot aineopinnoissa (50 op) tutustutaan edellisen lisäksi kielen kehitykseen, italialaiseen kielentutkimukseen, italian didaktiikkaan, italialaiseen yhteiskuntaan sekä klassiseen kirjallisuuteen 1200-luvulta alkaen.

Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot
• Aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa saatuja taitoja.
• Opiskelijan suullinen ja kirjallinen kielitaito kehittyy ja hioutuu edelleen, niin että opiskelija kykenee viestimään korrektisti, sujuvasti ja luontevasti erilaisissa viestintätilanteissa.
• Opiskelija osaa kääntää hyvin suhteellisen vaikeitakin tekstejä eri aloilta.

Sisältöosaaminen
• Aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa saatuja tietoja.
• Opiskelija kielitieto paranee ja hän osaa analysoida hyvin italian kieltä.
• Opiskelija saa kattavan yleiskäsityksen italian kielen historiallisesta ja modernista kielitieteestä, Italian kirjallisuudesta, yhteiskunnasta ja kulttuurista, italian kielen didaktiikasta.
• Opiskelija kykenee itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen.
• Opiskelija kykenee hankkimaan uutta tietoa sekä arvioimaan ja omaksumaan sitä.
• Opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
50
Koodi: ITAAIA
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]