Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 02:38

Espanjan kielen perusopinnot , linja A, Espanjan kieli (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Espanjan kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (30 op), joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä tutustuttaa hänet Espanjan ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin.
Toistaiseksi Jyväskylän yliopistossa voi suorittaa vain perusopinnot. Vähintään hyvin tiedoin suoritetut Espanjan kielen perusopinnot (linja A. Espanjan kieli) ovat yhtenä edellytyksenä opintojen jatkamiselle Tampereen, Helsingin tai Turun yliopistossa.
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot
• Opiskelija kykenee viestimään espanjan kielellä hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti.
• Opiskelija osaa kuvata kieltä ja kykenee soveltamaan espanjan kielen rakenteiden tuntemustaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Sisältöosaaminen
• Opiskelija osaa teoreettiset perustiedot espanjan kielen kehityksestä ja kielitieteestä.
• Opiskelija tuntee espanjankielisen maailman perustiedot historiasta, yhteiskuntaelämästä, kulttuurista ja kirjallisuudesta.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: ESPPEA
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]