Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 07:21

Espanjan kielen perusopinnot , linja B, Espanjan kieli- ja kulttuuri (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Espanjan kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Linja B. Espanjan kieli ja kulttuuri on tarkoitettu opiskelijoille, joiden opiskelu ei suuntaudu kielen tutkimiseen tai opettamisen, tai eivät aio jatkaa espanjan kielen opintojaan muissa yliopistoissa.
Sisältö: Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (30 op), joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä tutustuttaa hänet Espanjan ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin.
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot
• Opiskelija kykenee viestimään espanjan kielellä hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti.
• Opiskelija osaa kuvata kieltä ja kykenee soveltamaan espanjan kielen rakenteiden tuntemustaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Sisältöosaaminen
• Opiskelija tuntee espanjankielisen maailman perustiedot historiasta, yhteiskuntaelämästä, kulttuurista ja kirjallisuudesta.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: ESPPEB
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]