Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 20:53

Romaanisen filologian aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Romaaninen filologia (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot
• Opiskelijan ranskan kielen taito syvenee edelleen kieli- ja viestintätaitokurssien ja kieliharjoittelun avulla.

Sisältöosaaminen
• Opiskelijan kulttuurintuntemus syvenee edelleen kieliharjoittelun ja kulttuurikurssien avulla.
• Opiskelija tuntee laajemmin ranskalaista kielitiedettä ja ranskan kielen kehitystä sekä Ranskan historiaa ja kirjallisuutta.
• Opiskelija valitsee pääaineopintojensa suuntautumisvaihtoehdon ja suorittaa sen johdantokurssin, jolloin hän saa tarvittavat tiedot pystyäkseen syventämään tietojaan alalta syventävissä opinnoissa.
• Opiskelija tuntee oman alansa tieteellisiä käytänteitä:
tuntee ja hallitsee hyvin kielentutkimuksen perusteet, osaa ajatella tieteellisesti, hankkia uutta tietoa ja arvioida sitä ja osaa käyttää tieteellisiä työskentelytapoja.
• Opiskelija osaa tuottaa tietoa omalta alaltaan ja laatia tutkielman tieteellisen tutkimusprosessin mukaisesti.
• Opiskelija saa työelämävalmiuksia ja osaa soveltaa oppimaansa työelämässä asiantuntijuusalallaan.

• Aineopinnoista on saatava painotetuksi keskiarvoksi vähintään H, jotta opiskelija voi suorittaa syventävät opinnot.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
50
Koodi: RFIAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]