Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 21:15

Saksan kielen ja kulttuurin perusopinnot: sivuaineopiskelijat, joiden pääaine muu kuin kieli (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Saksan kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Tämä sivuainekokonaisuus koskee niitä saksan sivuaineopiskelijoita, joiden pääaine on muu kuin kieli
Sisältö: Sisältöosaaminen
Kielitaito-opetuksen ohella perusopintoihin sisältyy kielentutkimukseen johdattelevia opintojaksoja, jotka suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot teoreettisen ja soveltavan kielentutkimuksen eri näkökulmista ja osa-alueista sekä hyvät lähtökohdat osaamisensa omaehtoiseen syventämiseen aine- ja syventävissä opinnoissa. Opiskelija tuntee fonetiikan, fonologian, leksikologian, semantiikan ja pragmatiikan keskeisimmät peruskäsitteet ja ilmiöt ja osaa soveltaa oppimaansa omassa kielenkäytössään ja kieliaineksen analyysissä. Kirjallisuuteen ja maantuntemukseen keskittyvät opintojaksot luovat pohjaa saksankielisten maiden kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemukselle.
Tavoitteet: Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja sijoittaa kielialueen eri osat maantieteellisesti, poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti sekä tuntee kielialueen instituutioita, yhteiskuntaelämää, toimintakulttuureita ja kirjallisuutta. Lisäksi hän ymmärtää kulttuurisen kontekstin merkityksen kaunokirjallisia tekstejä tulkittaessa.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: SAXPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]