Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.12.2023 21:47

Deutsche Kulturstudien (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Saksan kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Deutsche Kulturstudien –opintokokonaisuus antaa monipuolisen yleiskuvan Saksan, Itävallan ja Sveitsin yhteiskunnasta, kulttuurista ja kielestä. Se on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opintokokonaisuus koostuu neljästä moduulista:
1) kielitaito,
2) saksankielisten maiden maantuntemus, kulttuuri ja yhteiskunta,
3) saksan kieli kaupan ja talouden alalla,
4) muut kurssit kuten Studia Generalia Germanica -luentosarja tai esim. opintomatka sekä valikoima muiden yhteistyölaitosten tarjoamista luennoista musiikista filosofiaan ja taiteesta kasvatustieteeseen jne.
Kursseille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoja: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai alkeis- ja jatkokurssit XSA0001-XSA0004 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.
Suoritettava pakolliset ja valinnaisia opintojaksoja niin paljon että minimilaajuus 30 op tulee täyteen.
Sisältö: Kieli- ja viestintätaidot
DKS -opintojen kielitaitokurssit tähtäävät käytännön kielitaidon kohentamiseen. Opinto-kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee saksan kielen muoto- ja lauserakenteita ja pystyy tuottamaan ymmärrettävää suullista ja kirjallista yleiskielistä tekstiä.
Sisältöosaaminen
Maantuntemukseen keskittyvät opintojaksot luovat pohjaa saksankielisten maiden kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemukselle.
Tavoitteet: Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja sijoittaa kielialueen eri osat maantieteellisesti, poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti sekä tuntee yleisluontoisesti kielialueen instituutioita ja yhteiskuntaelämää.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: SKMPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]