Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2023 18:11

Latinan kielen syventävät opinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Latinan kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot
• Opiskelija syventää ja laajentaa latinan kielen taitoaan.
Sisältöosaaminen
• Opiskelija syventää ja laajentaa antiikin kirjallisuuden tuntemustaan eri aikakausille ja kirjallisuudenlajeihin,
• ymmärtää antiikin kreikkalaisen ja roomalaisen kulttuurin läheisen yhteyden,
• tunnistaa kreikkalaisilta periytyviä piirteitä latinalaisissa teksteissä,
• kykenee kääntämään kreikkalaiset sanat ja tunnistamaan ja selittämään kreikan syntaksista latinaan siirtyneet rakenteet,
• kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja osaa soveltaa oppimaansa laatimalla tieteellisesti perustellun esityksen jostakin latinankielisiin lähteisiin perustuvasta aiheesta,
• saa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen,
• kykenee soveltamaan hankkimaansa tietoa työelämässä ja toimimaan oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä.

Latinan kielen syventävät opinnot sijoittuvat maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehtoihin B. Kielenkäyttö ja diskurssi tai C. Kieli ja kulttuuri. Niille opiskelijoille, jotka haluavat suuntautumisvaihtoehdon A. Kielen oppiminen ja opettaminen, luodaan oma ohjelma.
Sisältö:
Tavoitteet: Kieli- ja viestintätaidot
• Opiskelija syventää ja laajentaa latinan kielen taitoaan.

Sisältöosaaminen
• Opiskelija syventää ja laajentaa antiikin kirjallisuuden tuntemustaan eri aikakausille ja kirjallisuudenlajeihin,
• ymmärtää antiikin kreikkalaisen ja roomalaisen kulttuurin läheisen yhteyden,
• tunnistaa kreikkalaisilta periytyviä piirteitä latinalaisissa teksteissä,
• kykenee kääntämään kreikkalaiset sanat ja tunnistamaan ja selittämään kreikan syntaksista latinaan siirtyneet rakenteet,
• kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja osaa soveltaa oppimaansa laatimalla tieteellisesti perustellun esityksen jostakin latinankielisiin lähteisiin perustuvasta aiheesta,
• kykenee soveltamaan hankkimaansa tietoa työelämässä ja toimimaan oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
60
Koodi: LATSYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]