Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 07:22

Etudes françaises - Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Etudes françaises (KLS)
Vuosi: 2009-2011
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Vapaa sivuaine kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opintojen aloittaminen edellyttää ranskan kielen lukion oppimäärän hallintaa tai yliopiston kielikeskuksen ranskan kielen kurssien (tasot 3-4)suorittamista.
Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:

Kieli- ja viestintätaidot
• Tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat ranskan kielen taitoa .
• Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa kansainvälisissäkin tehtävissä.

Sisältöosaaminen
• Tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat ranskankielisten maiden yhteiskuntaolojen tuntemusta.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: RKMPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]