Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2024 04:04

Yhteisöviestinnän perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Yhteisöviestintä (VIE)
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Perusopinnot suoritettuaan opiskelija - osaa määritellä viestinnän keskeiset käsitteet ja ymmärtää perusteoriat - tuntee yhteisöviestinnän erikoisluonteen tieteenalana ja osaa hahmottaa yhteisöviestinnän ilmiöitä viestintäyhteiskunnassa - tuntee organisaatioviestinnän ja julkisuustyön peruskäsitteet sekä keskeiset teoriat ja osaa soveltaa tietoa organisaatioissa - osaa hahmottaa viestinnän merkityksen vaikuttamisessa ja ymmärtää eettisten periaatteiden merkityksen - ymmärtää, miten yhteisöviestintä sijoittuu viestintätieteiden kentälle ja mitä asioita se tutkii - omaa kokonaiskäsityksen viestinnän tehtävistä, roolista ja mahdollisuuksista organisaatioissa ja niiden sidosryhmissä.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: YVIPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]