Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.12.2023 15:50

Solu- ja molekyylibiologian aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Edellyttää sivuaineopinto-oikeuden hakemista ennen opintojen aloittamista muilta kuin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoilta.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: SMBAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]