Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 13:59

Ruotsin kielen syventävät opinnot (pääaineopiskelijoille) (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Ruotsin kieli (KLS)
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Pääaineopiskelijat valitsevat ruotsin kielen opintojaksoista 20 op ja tekevät pro gradu -tutkielman. Sivuaineopiskelijat valitsevat myös 20 op ruotsin kielen opintoja ja voivat halutessaan tehdä 20 op:n laajuisen sivututkielman. Niille, jotka aikovat kirjoittaa pro gradu -tutkielman tai sivututkielman ruotsin kielellä, RUOS015 Tieteellinen viestintä tai RUOS017 Tieteellinen viestintä II tai RUOS016 Käännöstekniikka ja oikeakielisyys on pakollinen opintojakso. Pääaineopiskelijoiden on käytävä aineen pro gradu -seminaari (RUOS150) ja/tai sopiva teemaseminaari (esim kielen oppimisen ja opettamisen tai diskurssintutkimuksen seminaari) pro gradu -tutkielman tekemisen tueksi. Kaikille opiskelijoille yhteinen opintojakso on RUOS104 ruotsi toisena kielenä, joka suoritetaan kirjatenttinä. Suoravalinnan kautta ruotsin opettajankoulutukseen valituille pakollisia kursseja ovat KLSS101 Toisen kielen oppiminen ja RUOS020 Aineanalyysi.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: RUOSYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]