Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2024 01:06

Erityispedagogiikan aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Erityispedagogiikan laitos
Vuosi: 2010-2013
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Opintojen aloittamisen edellytyksenä ovat vähintään hyvin/hyväksytyin tiedoin suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) sekä erityispedagogiikan aineopintojen opinto-oikeus. Mikäli opiskelija on suorittanut vastaavanlaajuiset aineopintotasoiset tutkimusmenetelmäopinnot lähitieteissä, menetelmäopinnot voidaan suorittaa seuraavilla tavoilla: 1) osallistumalla opintojaksoille KTKA010 (5 op) ja KTK020 (5 op) 2) suorittamalla opintojaksot KTKA010 (5 op) ja KTKA020 (5 op) näyttökokeena tai korvaavalla soveltavalla oppimistehtävällä 3) hakemalla hyväksi lukua aikaisempien opintojen perusteella (hyväksi luku 0:na opintopisteenä) ja suorittaa aineopintojen tutkimusmenetelmäopintojen tilalla osion B kokonaisuudessaan ja osion C. HUOM! Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat, jotka ovat suorittaneet opintojaksot KTKA010 Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op) ja KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) eivät voi osallistua näyttökokeeseen.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: ERIAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]