Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.5.2024 03:02

Kasvatustieteen syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kasvatustiede (KAS)
Vuosi: 2010-2014
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Tutkintovaatimukset ja suoritustavat julkaistaan kasvatustieteen yksikön www-sivulla: https://www.jyu.fi/edu/laitokset/kas/opiskelu/syventavat_opinnot/kassyv2010

Mikäli hakeudut suorittamaan aikuiskouluttajan pedagogisia opintoja (APE-opintoja), katso kuinka pedagogiset opinnot integroidaan pääaineen opintoihin: https://www.jyu.fi/edu/laitokset/kas/opiskelu/tutkinnot/

Edeltävät opinnot:
- pääaineopiskelijoilla kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen aineopinnot tai siihen rinnastettava opintokokonaisuus vähintään hyvin tiedoin
- sivuaineopiskelijoilla kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen aineopinnot tai siihen rinnastettava opintokokonaisuus vähintään hyvin tiedoin sekä kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen opinto-oikeus
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: KASSYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]