Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.5.2024 02:49

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Vuosi: 2010-2014
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Ekologian ja evoluutiobiologian perusopinnot on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka suorittavat ekologiasta ja evuluutiobiologiasta vain perusopintokokonaisuuden (25 op). Opiskelijat,joiden tarkoituksena on suorittaa aineopintotasoiset opinnot, suorittavat perusopintoina biologian perusopinnot (25 op) ja tämän jälkeen ekologian ja evoluutiobiologian aineopinnot (35 op). Jos olet suorittanut opintojaksot BIOP103 muissa opintokokonaisuuksissa, ne voidaan korvata ekologian ja evoluutiobiologian aineopinnoilla. Huomioi, että opintojakso BIOP103 on suoritettava ennen EKOA-opintojaksojen suorittamista.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: ECOPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]