Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 16:02

Liikunnan perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Opettajankoulutuslaitos
Vuosi: 2010-2014
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: - tietää fyysis-motorisen kehityksen ja motorisen taidon oppimisen perusteet - tietää liikunnan ohjauksen didaktiset erityispiirteet - ymmärtää liikunnan terveydelliset vaikutukset yksilön ja yhteiskunnan kannalta - hallitsee eri toimintaympäristöissä tarvittavat, keskeiset liikuntataidot ja –tiedot ja osaa soveltaa niitä liikunnanohjausprosessissa yksilön ja ryhmän tarpeiden mukaan - tuntee peruskoulun liikuntakasvatuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt sekä suunnittelu- ja arvioin-tiprosessit
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: OLIPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]