Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 14:04

Valinnaiset opinnot vähintään

Organisaatio: Kemian laitos
Vuosi: 2012-2013
Tila: Suunnitteilla
Lisätietoja: Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuus on 180 op. Tutkinnossa on oltava vähintään 15 op fysiikan, matematiikan tai tilastotieteen opintoja, jotka voivat olla erillisiä kursseja tai sisältyä kyseisten oppiaineiden perus- tai aineopintokokonaisuuksiin. Valinnaisiin opintoihin ei saa sisällyttää kemian syventäviä opintoja. Työharjoittelua saa sisältyä enintään 5 op. Opettajalinjalla valinnaisissa opinnoissa opiskellaan toisen opetettavan aineen 60 op opintokokonaisuutta.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
11
Taso:
Tyyppi:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

Ei sisältöä.

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]