Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.5.2024 01:45

Filosofian maisteri

Organisaatio: Musiikkikasvatus
Vuosi: 2013-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Opiskelija saa aineenopettajan kelpoisuuden suorittamalla kandidaatin ja maisterin tutkinnon, opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineen opinnot vähintään yhdessä opetettavassa aineessa. 120 opintopisteen musiikkikasvatuksen kokonaisuus sisältää perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot. Opiskelija sisällyttää opettajan pedagogiset aineopinnot (35 op) joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Mikäli aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on sisällytetty toiseen tutkintoon, opiskelija suorittaa opiskelijan aiemmista opinnoista riippuen täydentävinä opintoina erikseen hopsaajan kanssa valittavia musiikkikasvatuksen opintoja (enintään 40 op) tai muita opintoja. Mikäli opiskelijalle hyväksytään korvaavuus toiseen aineeseen suoritetusta maisteriseminaarista, tulee näiden opintojen tilalla suorittaa muita musiikkikasvatuksen syventäviä opintoja.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]