Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.3.2024 03:46

FM, fysikaalinen kemia, kemisti

Organisaatio: Kemian laitos
Vuosi: 2013-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Yleisten maisterin osaamistavoitteiden lisäksi : - Hallitsee kvanttimekaniikkaan perustuvan mallin molekyylien ja aineen rakenteesta - Ymmärtää molekyylien kvanttimekaanisen tilarakenteen - Ymmärtää miten spektroskopian avulla tutkitaan molekyylien ominaisuuksia - Hallitsee spektroskooppisten mittausten periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä Opiskelijalla on mahdollisuus painottaa opintojaan kokeellisen spektroskopian ja laskennallisen kemian välillä haluamallaan tavalla. Pakolliset opinnot yllä on valittu antamaan pohjatiedot kummankin suunnan opiskelulle. Kemian syventäviä opintoja vähintään 20 op, joista fysikaalisen kemian valinnaisia syventäviä kursseja vähintään 12 op. Spektroskopiassa näitä ovat mm. femtokemian kurssit ja laskennassa tarjolla on useampia menetelmäkursseja.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]