Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2024 05:04

Sivuaineopinnot (Laskennalliset tieteet) (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Tietotekniikan laitos
Vuosi: 2014-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Maisterin tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna matematiikan ja tilastotieteen perusopintokokonaisuudet (25 + 25 op) TAI
matematiikan perus- ja aineopintokokonaisuudet (25 + 35 op)
Kurssit TIEA381 Numeeriset menetelmät 5 op ja TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi 5 op, mikäli niitä ei ole suoritettu aiemmin.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
0
Taso: Perus- ja aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

Ei sisältöä.

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]