Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.5.2024 03:12

Kognitiotieteen aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kognitiotiede (TKO)
Vuosi: 2014-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Kognitiotieteen opintovaatimuksissa yhdistetään monien eri tieteenalojen osaamista monitieteiseksi kokonaisuudeksi. Opiskelija voi koota erilaisia kokonaisuuksia riippuen siitä, millaisen tietämyspohjan hän katsoo omien kiinnostustensa pohjalta tarkoituksenmukaiseksi.
Ne opiskelijat, joiden pääaineen opintoihin kurssi (ITKP102 Ohjelmointi I, KOGS403 Empiiriset tutkimusmenetelmät/KOGS404 Empirical research methods [englanniksi/joka toinen vuosi vuorotellen KOGS403 kanssa], TJTA104 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus) sisältyy, voivat korvata kurssin muilla kognitiotieteen kursseilla. Kurssi KOGP111 Kognitiotiede, ihminen ja teknologia tarjotaan pääsääntöisesti esseesuorituksena.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: KOGAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]