Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.4.2024 18:43

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Vuosi: 2014-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Ekologian ja evoluutiobiologian perusopinnot on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka suorittavat ekologiasta ja evuluutiobiologiasta vain perusopintokokonaisuuden (25 op). Opiskelijat, joiden tarkoituksena on suorittaa aineopintotasoiset opinnot, suorittavat perusopintoina bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) ja tämän jälkeen ekologian ja evoluutiobiologian aineopinnot (35 op).
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: ECOPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]