Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2024 04:12

Ympäristötieteen ja -teknologian aineopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Vuosi: 2014-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Edellyttää sivuaineen opinto-oikeuden hakemista ennen opintojen aloittamista, muilta kuin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoilta. Opiskelijat, joiden tarkoituksena on suorittaa aineopintotasoiset opinnot suorittavat perusopintoina bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) ja tämän jälkeen ympäristötieteen ja -teknologian aineopinnot (35 op). Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa opintojakso YMPP125 ennen opintojaksoa YMPA225.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: YMPAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]