Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2023 05:01

Syventävät tutkimusmenetelmäopinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Terveystieteiden laitos
Vuosi: 2014-2017
Tila: Suunnitteilla
Lisätietoja: Valitaan seuraavista joko kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen osuus oman pro gradu -tutkielman tutkimusmenetelmien suunnassa. Huom. terveystieteissä kurssi LTKS002 tehdään 5 op:n laajuisena.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
7
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]