Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 08:40

FM, kemian opettaja

Organisaatio: Kemian laitos
Vuosi: 2014-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Filosofian maisterin tutkintoon vaaditaan edeltävinä opintoina luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto tai vastaavat opinnot. Kemian opettajien pääaine on kemia. Osaamistavoitteet Kemian opettajankoulutuksen tavoitteena on kouluttaa kemian opettajia, jotka - omaavat hyvän pedagogisen aineenhallinnan - osaavat soveltaa tietojaan ja taitojaan työssään - ovat kemian opetuksen, opiskelun ja oppimisen asiantuntijoita - osaavat tutkia ja selvittää kemian oppimista ja ymmärtämistä työssään - ymmärtävät monipuolisen kokeellisen työskentelyn merkityksen kemian oppimisessa - osaavat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mittausautomaatiota opetustyössään - tiedostavat opettajan työn merkityksen lasten ja nuorten kehittymisessä - kokevat täydennyskoulutuksen tärkeäksi osaksi työssä kehittymistä
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Filosofian maisterin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]