Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.3.2024 04:26

Ohjausalan maisteriohjelma (120 op)

Organisaatio: Opettajankoulutuslaitos
Vuosi: 2015-2018
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Opiskelijat valitaan erillishaulla. Maisteriohjelman opintoja ei voi valita sivuaineeksi.
Ohjausalan maisteriohjelma on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään hyvin tiedoin suoritettu vähintään 60 op:n laajuinen aineopintokokonaisuus joko kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä, kasvatuspsykologiassa, kasvatussosiologiassa tai varhaiskasvatustieteessä. Lisäksi hakukelpoinen on hakija, joka on suorittanut em. korkeakoulututkinnon lisäksi vähintään hyvin tiedoin vähintään 60 op:n laajuiset erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot ja kasvatustieteen perusopinnot.
Sisältö: Ohjausalan maisteriohjelman opintoihin sisältyvät 60 op:n laajuiset erilliset oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (asetus yliopistojen tutkinnosta 794/2004) ja ne tuottavat kelpoisuuden toimia päätoimisena opinto-ohjaajana peruskoulussa ja toisella asteella. Mikäli opinto-ohjaus on yhdistetty joidenkin oppiaineiden opetukseen, kelpoisuus edellyttää näiden oppiaineiden opettajakelpoisuutta. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia toimia ohjaustehtävissä korkea-asteella sekä koulukontekstin ulkopuolella, esimerkiksi työelämässä erilaisissa aikuisten ohjauksen, henkilöstöhallinnon ja kehittämisen tehtävissä. Opintoihin sisältyvät myös opettajan pedagogiset opinnot.
Tavoitteet: Ohjausalan maisteriohjelman tavoitteena on laaja-alainen tutkiva ja kehittävä ohjauksen osaaminen. Ohjausalan maisteriohjelman pääaineena on kasvatustiede, erityisesti ohjaus.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike: Kasvatustieteen maisterin tutkinto

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]