Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.12.2023 09:13

Espanjan kielen aineopinnot (sivuaineopiskelijoille) (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Espanjan kieli (KLS)
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op), joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, sekä tutustuttaa hänet Espanjan ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Espanjan kieli sopii sivuaineeksi humanisteille ja kaikkien muidenkin tiedekuntien opiskelijoille. Sivuaineen valintakokeet järjestetään touko- ja syyskuussa.
Sisältö:
Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Kieli- ja viestintätaidot:
Opiskelija on tutustunut espanjan kielen rakenteeseen kielitieteellisestä näkökulmasta.
Opiskelija osaa kuvailla ja analysoida espanjan kielen rakenteita.
Opiskelijan suullinen ja kirjallinen kielitaito on kehittynyt ja hioutunut edelleen, niin että opiskelija osaa käyttää espanja kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa.
Opiskelija ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä.
Sisältöosaaminen:
Opiskelija on saanut kattavan yleiskäsityksen espanjan kielen ajallisesta ja maantieteellisestä vaihtelusta
Opiskelija on perehtynyt espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan.
Opiskelija kykenee hankkimaan uutta tietoa sekä arvioimaan ja omaksumaan sitä.
Opiskelija on saanut espanja vieraana kielenä opetuksessa ja sen kehittämisessä tarvittavat pedagogiset välineet ja taidot.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: ESPAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]