Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 15:11

Italian kielen aineopinnot, linja A (italian kieli) sivuaineopiskelijoille (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Italian kieli (KLS)
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Linjan A italian opinnot tähtäävät hyvään kielitaitoon ja Italian kulttuurin tuntemukseen. Kulttuuriopinnot painottuvat erityisesti niille osa-alueille, joihin Italialla ja italian kielellä on ollut Euroopan historiassa merkitystä: renessanssin kulttuurista italialaisen oopperan leviämiseen, taiteesta elokuvaan. Linjan A valitseva opiskelija tarvitsee italian kieltä, sujuvan arkikäytön lisäksi, koska on laajemmin kiinnostunut kulttuurista ja haluaa syventää opintojaan. Aineopinnoissa tutustutaan edellisen lisäksi kielen kehitykseen, italialaiseen kielentutkimukseen, italian didaktiikkaan, italialaiseen yhteiskuntaan sekä klassiseen kirjallisuuteen 1200-luvulta alkaen.
Tavoitteet: Osaamistavoitteet
Italian kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija (perusopintojen osaamistavoitteiden lisäksi)
- on hankkinut vankan kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon
- osaa käyttää italian kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän haastavimmissakin viestintätilanteissa
- on syventänyt tietonsa italian kielen kehityksestä, italialaisesta kielentutkimuksesta, italialaisesta yhteiskunnasta sekä klassisesta kirjallisuudesta 1200-luvulta alkaen.
- on syventänyt tietonsa niistä osa-alueista, joihin Italialla ja italian kielellä on ollut Euroopan historiassa merkitystä: renessanssin kulttuurista italialaisen oopperan leviämiseen, taiteesta elokuvaan.
- ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa sekä työelämässä
- havainnoi Italian niemimaan kulttuurivaihtelun erityispiirteitä
- tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset piirteet ja haasteet sekä osaa ottaa ne huomioon viestinnässään
- osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä kehittävällä otteella
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
50
Koodi: ITAAIA
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]